suolas

Kas yra žemės ūkio paskirties žemė?

Žemės ūkio paskirties žemei priskiriami tokie plotai, kurie pagal teritorijų planavimo dokumentus arba žemės valdos projektus yra naudojami arba yra tinkami naudoti žemės ūkio produktų gamybai. Jeigu nėra suformuoti atskiri sklypai, šiai žemės kategorijai taip pat gali būti priskiriamai plotai su gyvenamaisiais namais ar ūkiniais statiniais. Tokio tipo paskirties žemei taip pat priskiriami visi kiti plotai, kurie yra užstatyti įvairiais statiniais, kurie yra tiesiogiai susiję su žemės ūkio produkcijos gamyba, žemės ūkio paskirties žemė apaugusi mišku.

Kas lemia žemės ūkio paskirties žemės kainą?

Žemės sklypo kainos nustatyme yra daug įvairių faktorių. Kainai įtakos turi sklypo vieta – kuriame rajone ir seniūnijoje jis yra, žemės sklypo plotas, koks sklypo žemės naudmenų našumo balas, kokia sklypo agrarinė būklė – ar tai ariama žemė, ar pieva, ar apleista, krūmais apaugusi žemė, ar deklaruojama). Taip pat svarbu, ar tokios paskirties žemė yra išnuomota: kokiam laikotarpiui, už kokią kainą ir kokios yra nuomos sutarties nutraukimo sąlygos. Kainą lemia ir privažiavimo prie žemės keliai, servitutai ir kiti veiksniai.

Žemės ūkio paskirties žemės pirkimo procesas

UAB AGROLAND gali nupirkti Jūsų parduodamą žemės ūkio paskirtie sklypą ir atsiskaitys pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo proceso metu notaro biure. Mūsų įmonė užsiima žemės ūkio veikla, todėl galime nupirkti Jūsų tokios paskirties sklypą (-us) pagal naująjį žemės ūkio įstatymą, kuris itin suvaržė šios rūšies žemės įsigijimo galimybes. Pirkdami Jūsų žemės sklypą, padėsime išspręsti visus juridinius reikalus. Taip pat galime nupirkti žemės sklypą su mišku, sodyba arba turintį bendrasavininką.

Kokiuose regionuose dirbame?

Mes perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje, tačiau mus itin domina miškai bei tokio tipo paskirties sklypai Kauno, Šakių (Lekėčių seniūnijoje) ir Varėnos (prie Pilvingių – Masališkių) rajonuose. Kauno rajone UAB AGROLAND domina žemės ūkio ir miškų plotai Alšėnų, Ringaudų, Ežerėlio, Zapyškio ir aplinkinėse seniūnijose apie 30 km nuo Ringaudų, Akademijos gyvenviečių. Šiuose regionuose UAB AGROLAND pasiūlys aukščiausią kainą už Jūsų parduodamą nekilnojamąjį turtą.

žemės ukio paskirties žemės pirkimas