Miškotvarkos projektai

Miškotvarkos projektai

perkumiskus kirtimo leidimasJei turite privatų mišką, ji galite parduoti arba turite išvalyti brandžius medynus, o jei jūsų miško plote yra ir brandžių, ir bręstančių medynų, pirmiausia turite tuos medynus išsaugoti ir suprojektuoti kirtimo projektą. Turimame 10 hektarų sklype gali kilti ir pagrindiniai, ir tarpiniai išpjovimai. Sklype turi būti miškų ūkio projektas.

  • 1. Miškotvarkos projektas gali būti imamasi dėl trijų priežasčių.
  • 2. Kai miško plotas, kuri būtina kirsti, yra didesnis nei 3 hektarai.

Miško savininko valdoje bus rengiami miškotvarkos projektai, kurių reikia, kadangi dalį valdos sudaro brandūs ar jaunuolynai, miškotvarkos projektas bus rengiamas visai valdai. Projektas vystytas 3000 ha regione, miško savininko plotas sumažintas iki 1200 ha, parengtas plėtros planas 10 metų. Miškų ūkio projektas, apimantis daugiau nei 10 ha žemės, bus rengiamas 20 metų, o tie, kurie užima daugiau nei 10 ha žemės – dešimtmečius.

Norėdami įgyvendinti miškotvarkos projektą, turite turėti šiuos dokumentus: Nuosavybės teisės liudijimą išduoda Žemėtvarkos skyrius. Tai teisinis dokumentas, patvirtinantis, kad žemė priklauso jums ir jos vertė yra tokia pati kaip ir kitas jūsų turtas. Nekilnojamojo turto plane taip pat turėtų būti nurodyti sklypo išorinių linijų ilgiai. Pagrindinė priežastis, kodėl rekomenduojame miško savininkams kreiptis dėl paramos per Europos Sąjungą, yra ta, kad tai vienintelis dokumentas iš daugelio šiandien turimų. Štai kodėl mes rekomenduojame jį naudoti. Norint gauti kompensaciją už ūkinės veiklos apribojimus, atsirandančius dėl žemės ir kitų gamtos objektų apsaugos, taip pat išteklių naudojimo ir su mišku susijusios veiklos apribojimą, reikalingas miškotvarkos projektas.

Miško kirtimai Lietuvoje yra reglamentuoti įstatymais ir būtina laikytis reikiamų procedūrų, kad miškai būtų saugūs. Miško savininkas, norintis pirkti, kirsti medieną ar naudoti savo miško išteklius, gali išduoti leidimą tik gavęs nustatytą tvarką. Leidimus išduoda Valstybinės miškų tarnybos teritoriniai padaliniai.

Prašymas leisti kirsti mišką

Miško savininkas leidimą kirsti mišką gali gauti turėdamas šiuos dokumentus:
Miškotvarkos projektas;
Atsargų kirtimo planą (tai dokumentas, kuriame nubraižytos ir pateikiama informacija apie iškirsto miško sklypo linijas ir tame (kertama) miško plote paliktų medžių biologinės įvairovės tikslus);
Nekilnojamojo turto pažyma iš registrų centro (turto planas, kuriame turi būti VĮ Registrų centro antspaudas ir regiono, kuriame yra miško sklypas, žemėtvarkos skyriaus antspaudas).

Norint gauti leidimą kirsti, miško savininkui nebūtina turėti miškotvarkos projektą.

Šio miško savininkai Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės departamento teritoriniam padaliniui turi pateikti šiuos dokumentus:
Biržos atkirtimo planas, nekilnojamojo turto pažyma iš registrų centro ir nenukirsto miško ploto nuolatinio matavimo dokumentas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *